Det italienske kjøkken

Det italienske kjøkkenets mange og varierte tradisjoner har røtter helt tilbake til Romerriket og tiden før vår tidsregning. I tillegg til sin egen utvikling har italiensk mattradisjon også blitt betydelig påvirket av det greske, franske og jødiske kjøkken.

The Italian kitchenDe lange tradisjonene til tross er det imidlertid ikke til å legge skjul på at mye av det vi forbinder med dagens italienske mat først ble introdusert som følge av oppdagelsen av Amerika, og selv da tok det flere hundre år før de nye råvarene virkelig slo i gjennom. Det gjelder særlig tomater, mais, poteter og paprika, som alle ble populære ingredienser fra 1700-tallet. I tillegg må det innrømmes at det kan være vanskelig å snakke om det italienske kjøkken simpelthen fordi det er så stor variasjon mellom de ulike regionene i et land som først ble samlet for halvannet århundre siden. Likevel er det riktig å si at den karakteristisk italienske maten har blitt en av de mest populære og innflytelsesrike i hele verden.

Typisk for italiensk mat, særlig sett i forhold til for eksempel det sofistikerte franske kjøkken, er at det legges vekt på at det skal være enkelt og gjerne benyttes så få ingredienser som mulig. Vekten er på kvaliteten heller enn kvantiteten og variasjonen av råvarer. Der fransk mat gjerne regnes som finkultur og avant-garde, har italiensk mat blitt den erketypiske maten for den vestlige middelklassen og grupperinger rundt om i verden som søker å etterligne dennes livsstil og vaner.

Ost og vin er en betydelig del av italiensk gastronomi, på samme måte som i Frankrike. i tillegg har Italia blitt spesielt kjent for de forskjellige måtene å lage og servere kaffe på, og for de mange ulike pastarettene som kan varieres nesten i det uendelige. Sist men ikke minst har den italienske pizzaen, i noen grad via sin amerikanske fetter, blitt verdenskjent og allemannseie.