Det franske kjøkkens historie

French cuisine's historyBetegnelsen “det franske kjøkken” henviser til de særegne tradisjoner for mat og matkultur som stammer fra Frankrike, ofte betraktet som selve matuniversets sentrum og den fremste av alle kulinariske tradisjoner. Det franske kjøkken har røtter hundrevis av år tilbake i tid, men har gjennomgått stadige endringer og oppdateringer gjennom tidene. Dets innflytelse har også spredt seg over hele verden og dannet standarden som alle andre kjøkken og tradisjoner må finne seg i å måles i mot.

Allerede i middelalderen var den franske adelen kjent for sine fantastisk luksuriøse banketter med sofistikert bruk av krydder, ulike former for tilberedning, og ekstravagant utsmykning og dekorasjoner. Tidligere brukte eliten i Frankrike å spise til dels sterkt krydret mat, men etter revolusjonen endret dette seg og det ble lagt vekt på å fremheve mer raffinerte og subtile smaker og nyanser. Selveste Napoleon engasjerte seg i utviklingen av fransk gastronomi, og denne lidenskapen for mat i alle sjikt av befolkningen er en del av den franske kulturens særpreg.

Begrepet “haute cuisine”, som har kommet til å definere en slags matens finkultur, ble først utviklet for rundt hundre år siden av G. A. Escoffier, som hadde som mål å komme frem til en nærmest vitenskapelig definisjon av det beste i det franske kjøkken. Senere har det blitt økt respekt for de forskjellige tradisjonene til ulike regioner og minoritetsgrupper i landet, blant annet som en følge av arbeidet til Michelin-guiden.

Det franske kjøkken reflekterer den store kulturelle variasjonen fra region til region som tradisjonelt har vært til stede i Frankrike som resultat av at det faktisk er det landet i Vest-Europa med størst landutstrekning. Frankrike omfatter jo også ulike klimatiske soner, med Middelhavet i sør og et mer nordisk klima i nord. De mest kjente og best likte rettene fra de ulike regionene har etter hvert blitt opphøyet til å regnes som del av den nasjonale tradisjonen.